Nordisk Mesterskap 1962

Den 8 og 9 april 1962 var korpset i Århus, Danmark som norsk deltager i nordisk amatørkonkurranse igjen, forøvrig etter forutgående uttagningskonkurranse

Resultatet for Sarpsborg Janitsjarkorps ble ikke så bra som vi hadde håpet på denne gang, i det vi måtte ta til takke med 6 og siste plass. Skuffelsen var til å ta og føle på, og bedre ble det ikke da en av byens aviser beæret oss med tittelen «Jumbo» på første side. Men vi lovet oss selv at vi skulle komme sterkere igjen ved neste korsvei, noe som tiden har vist at vi har greid. I Århus ble forøvrig Hamar Musikkorps beste norske korps etter flott innsats og senere vi ved flere anledninger stiftet bekjentskap med korpset fra Hamar. Korpset ble i Århus dirigert av Holger Arvesen.
Søk
Driftes av Styreportalen AS