Årets korps 1981

Etter noen års fravær fra konkurranser deltok Sarpsborg Janitsjarkorps våren 1981 i et nytt konkurranseopplegg som kalles «Årets korps 1981»

Det skulle spilles inn 20 minutters selvvalgt og varierende program. Både musikalsk framføring og programsammensetning skulle vurderes av en fagjury. Korpset fikk her 2.plass, et halvt poeng bak Bispehaugen Ungdomskorps fra Trondheim. Nevnes bør det dog at Sarpsborg Janitsjarkorps ble bedømt på topp rent musikalsk.
Søk
Driftes av Styreportalen AS