Førsteside
Om Sarpsborg Janitsjarkorps
 Historikk
 Dirigenter
 Nyhetsarkiv
 Heimvernet
 Meritter
Konsert
Lydklipp
Utgivelser
Linker
Medlemsinformasjon
Nytt medlem?
Presse
Ledige stemmer
Kontakt
English
 
LOGG INN · LOGG UT
 
 
Korpsets ledere gjennom tiden
Korpset har gjennom tidene hatt mange dyktige og initiativrike tillitsmenn, som sammen med dirigentene har lagt grunnen til den fremgang korpset har hatt siden starten. Det er ikke så få timer styre- og komitémedlemmer har ofret av sin fritid gjennom alle år til korpsets beste. Noen har lang tjenestetid, andre kortere, men felles for dem alle har vært viljen til å gjøre sitt beste. Her presenterer vi korpset ledere gjennom tiden.
  - SJK, WebAdmin - 11.02.2010 - Les Mer
Et korps blir til
Janitsjarmusikken har lange tradisjoner i Sarpsborg. Allerede i 1840, året etter at byen hadde fått igjen sine rettigheter som kjøpstad, ble det forsøkt dannet et hornmusikkorps. I alle år senere har byen og distriktene omkring hatt sine musikkorps som gjennom skiftende tider og forhold har holdt musikken levende. Vi som har fått den ære og glede, men også det ansvar å fortsette tradisjonen og løfte arven på dette felt, skal ikke glemme det verdifulle pionerarbeid som ble utført av dem som forberedte grunnen for oss.
  - SJK, WebAdmin - 26.05.2004 - Les Mer
Historien om Janitsjarhuset
I 1992 ble vi endelig herre i eget hus. Med en kjøpesum på kr. 1.2 millioner kroner overtok Janitsjarkorpset tidligere Sandesund Menighetshus. Etter å ha levd i lånte lokaler i en årrekke, var det godt å endelig få et fast tilholdssted.
 
  - SJK, WebAdmin - 15.03.2004 - Les Mer
Neste oppdrag

2. april: NM huskonsert

5. april: NM janitsjarkorps, Trondheim

25. mai: KULÅSKALAS!Sarpsborg Janitsjarkorps - Sannesundveien 58, Postboks 142 - 1701 Sarpsborg -