Førsteside
Om Sarpsborg Janitsjarkorps
Konsert
Lydklipp
Utgivelser
Linker
Medlemsinformasjon
Nytt medlem?
Presse
Ledige stemmer
Kontakt
English
 
LOGG INN · LOGG UT
 
 
Nye uniformer til 17. mai 2019

Vil dere hjelpe Sarpsborgs musikalske stolthet med å skaffe nye uniformer?


Sarpsborg Janitsjarkorps, et av landets bedre musikkorps, er i akutt behov for nye uniformer. I
perioden fra 1968 til 2016 spilte vi i heimevernsuniformer fra forsvaret, ettersom vi
representerte forsvaret som HV-01 Musikkorps. Ordningen og avtalen fungerte som
spilledugnad for oss, men levde på overtid i mange år og ble sagt opp i 2016. Da var våre gamle
sivile uniformer så dårlige at de ikke kunne brukes. Etter den tid har vi opptrådt med sivile
dressklær i konsertsituasjoner og med pen bukse og en enkel blå vindjakke utendørs. Korpset
har rett og slett ikke funnet økonomiske midler til å bruke 200.000 kroner på nye uniformer.

Etter våre oppdrag for landet og byen på nasjonaldagen i år, blusset debatten opp i
lokalsamfunnet. Både på nett og i lokalmedia (link under). Folk i byen ytret det vi selv
har ment, etter at vi ikke hadde uniformer lenger. «Det låter fantastisk solid og bra, men ser så
stusselig ut visuelt, med blå vindjakker.» - var mange menneskers oppfatning. Dette har ført til et
grasrotengasjement og at vi til og med får hjelp fra folk i byen. En privatperson, som korpset
ikke engang kjenner, startet en Spleis-aksjon etter å ha sett oss 17. mai og lest den første
avissaken. På denne aksjonen har det kommet inn 36.000 kroner til formålet. Vi har også søkt
Spareban1 stiftelsen Halden, og fått innvilget hele 100.000 kroner til saken. Dermed ser vi nå
(68 prosent oppnådd finansiering) at vi skal klare å realisere uniforminvesteringen, og at det
ikke er langt igjen til 200.000 kroner, som behøves totalt. Korpsets medlemmer betaler årlig
3.500 kroner i medlemsavgift, og holder selv sine egne instrumenter. Disse koster mellom
15.000 og 60.000 kroner for hvert instrument. Tar vi med reisekostnader og opphold til NM, og
et par andre utlegg medlemmene bidrar med, ser vi at hver enkelt musikant har en årlig kostnad
på rundt 10.000 kroner hver. Derfor har vi ikke våget å legge mer økonomisk press på
enkeltmedlemmet for å kjøpe uniformer. De koster rundt 4.000 kroner stykket.

Vi søker derfor deg og din bedrift om pengestøtte til formålet. Målet er å komme gjennom
prosessen rundt uniformene, få bestilt og stille i nye flotte uniformer 17. mai 2019 – eller
tidligere hvis det er mulig. Vi utøver vår hobby, men utøver samtidig et viktig samfunnsoppdrag
og bidrar til å sette musikalsk ramme i lokalsamfunnet ved mange anledninger som
nasjonaldagen og frigjøringsdagen og gir byen gratiskonserter som vår årlige sommerkonsert og
andre konserter. Både vi og grasrota i Sarpsborg ønsker å se bedre ut enn i dag, med nye
uniformer. Sponsoner til uniformer blir selvsagt dratt med i PR og promotering, i en sak som har
fått og får stor lokal publisitet.

Finansieringsplan
• Spleis-aksjonen 36.000 oppnådd
• Fra Sparebank1-stiftelsen Halden 100.000 oppnådd
• Privatpersoner og medlemmer 10.000 budsjett
• Sponsorer og offentlig støtte 54.000 budsjett
• Sum 200.000

Jeg kan kontaktes på leder@sjk.net, eller så er det ikke umulig at jeg ringer fra 977 43 900.

Musikalsk hilsen fra
Svein A. Halvorsen, leder i Sarpsborg Janitsjarkorps

 

Artikkel i SA

 

- Wallin, Espen - 12.09.2018
Neste oppdrag

2. april: NM huskonsert

5. april: NM janitsjarkorps, Trondheim

25. mai: KULÅSKALAS!Sarpsborg Janitsjarkorps - Sannesundveien 58, Postboks 142 - 1701 Sarpsborg -