Førsteside
Om Sarpsborg Janitsjarkorps
Konsert
Lydklipp
Utgivelser
Linker
Medlemsinformasjon
Nytt medlem?
Presse
Ledige stemmer
Kontakt
English
 
LOGG INN · LOGG UT
 
 
Østfold Sommerakademi 2017

 

For 5. gang arrangerer vi storsuksessen Østfold sommerakademi! Rune A. Halvorsen er musikalsk leder for kurset. Han er profesjonell musiker og dirigent, og ønsker sammen med Sarpsborg Janitsjarkorps å sette fokus på musikanter som spiller blåse- og slagverkinstrumenter. Korpset har som sin visjon å være et ”Musikalsk fyrtårn”, og er i dag i eliten av amatørkorpsene i Norge. Målet med Østfold sommerakademi er å skape både lokal og regional interesse for å spille i korps. 

Sarpsborg musikkråd er ansvarlig arrangør for Østfold sommerakademi, og Sarpsborg Janitsjarkorps er teknisk arrangør. Prosjektet mottar støtte fra Østfold musikkråd/Østfold fylkeskommune.

Nytt av året er at vi samarbeider tettere med Norges Musikkorps Forbund region Øst og åpner for deltagere fra Oslo, Akershus og Buskerud i tillegg til Østfold. Vi håper alle benytter anledningen til å få med seg venner fra korps i hele regionen!

Gjennom sommerakademiet, vil vi gi ungdom musikalsk utvikling, inspirasjon og motivasjon til å fortsette å spille sammen i korps. Deltagerne på sommerakademiet skal oppleve ett av sine musikalske høydepunkt så langt i livet, i en god sosial ramme. Alle instruktørene ved kurset vil bli hentet fra flere av de mest anerkjente profesjonelle ensemblene og orkestrene i Norge.

Selve kurset vil være på 45-50 timer. Det vil være mye samspill, du får individuell undervisning på ditt instrument, og du får noe musikkteori underveis i kurset. Totalt er det 50 kursplasser på sommerakademiet som skal danne en idealbesetning for korps. Hvorvidt alle plassene fylles avhenger av søkermasse og besetningsbehov.


Kursets oppbygning og innhold baseres på tre grunnpilarer med tre underpunkter i hver:

Musikksjangre
• Klassisk, vestlig musikk
• Folkemusikk
• Musikk som bygger på egen skaperevne og vilje

Læringsmetoder
• spill etter noter
• spill etter gehør
• improvisasjon og egen skaperkraft

Læringsformer
• spill med instrument
• sang
• bevegelse

 

Søknadskjema finner dere her (søknadsfrist 30. april):

Søknadsskjema Østfold Sommerakademi 2017.docx

Se også brosjyren vår for nærmere informasjon:

Korps_2017_korr2.pdf- Jansen, Erik - 26.02.2017
Neste oppdrag

2. april: NM huskonsert

5. april: NM janitsjarkorps, Trondheim

25. mai: KULÅSKALAS!Sarpsborg Janitsjarkorps - Sannesundveien 58, Postboks 142 - 1701 Sarpsborg -